Boekingsvoorwaarden Casa Porlezza

BOEKINGSVOORWAARDEN VOOR HUUR BIJ CASA PORLEZZA

Indien u via internet of telefonisch bij Casa Porlezza een reservering doet, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Casa Porlezza wijst u erop dat reserveringen die u doet, wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met Casa Porlezza.

 

Reserveringen

Als Casa Porlezza uw reservering in behandeling neemt, ontvangt u een schriftelijke bevestiging en een factuur binnen enkele dagen na de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op de juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Casa Porlezza. Mocht u binnen 7 dagen na de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u contact op te nemen met Casa Porlezza. Tussen u en Casa Porlezza komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Casa Porlezza de reservering aan u heeft bevestigd. De overeenkomst betreft huur van accommodatie/chalet  van recreatief gebruik.

 

Prijzen

U bent aan Casa Porlezza verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging alsmede de factuur van de reservering. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging/factuur van de reservering door Casa Porlezza is verzonden aan u. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing, inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

Betalingen

De reservering is pas definitief als u de aanbetaling van 25%, met een minimum van € 100,–, binnen de gestelde termijn heeft voldaan. Het restant bedrag van de huurprijs dient door Casa Porlezza te zijn ontvangen uiterlijk 12 weken voor de eerste dag van uw verblijfsdatum, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering. In afwijking van het voorafgaande dient bij reservering tussen 12 weken en uw aankomstdatum het gehele bedrag ineens betaald te worden. Het is belangrijk om bij betaling duidelijk het boekingsnummer als betalingskenmerk op te geven. Indien dit niet vermeld wordt kan uw betaling niet in behandeling worden genomen. Zodra de aanbetaling door Casa Porlezza is ontvangen kunnen er geen wijzigingen meer in de boeking worden aangebracht. Wanneer u toch een wijziging wilt aanbrengen, zijn wij genoodzaakt hiervoor € 24,50 in rekening te brengen. Bij niet tijdige betaling van het aan u gefactureerde bedrag bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Casa Porlezza u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Casa Porlezza zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken. U bent dan aansprakelijk voor alle schade die Casa Porlezza als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Casa Porlezza in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken.

 

Annuleringsverzekering

Deze dient u zelf af te sluiten bij een verzekering.

 

Verplichte toeslag

Voor de huuraccommodatie geldt een verplichte toeslag. Deze bestaat uit:

– Eindschoonmaak (in overleg)

– Toeristenbelasting (ter plaatse te voldoen)

 

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst heeft u vanaf 16.00 uur toegang tot de huuraccommodatie. Op de dag van vertrek dient u vóór 10.00 uur de huuraccommodatie te verlaten en de sleutels bij de receptie in te leveren.

 

Aansprakelijkheid

Casa Porlezza aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

– Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van uw verblijf

– Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten   van voorzieningen op de camping tijdens uw verblijf

– Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.

– Lichamelijk letsel (op weg naar italie of in italie) op welke wijze dan ook.

U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en/of andere eigendommen van Casa Porlezza, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten uwerzijds dan wel van derden die zich met uw toestemming in de huuraccommodatie van Casa Porlezza bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de huuraccommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten aan u worden doorberekend.

 

Wijzigingskosten

Voor wijzigingen in de door u opgegeven boeking brengt Casa Porlezza per wijziging € 24,50 aan u in rekening. Deze kosten worden niet berekend als u bijboekt of de boeking wijzigt naar een duurdere periode. Eventuele meerkosten worden wel in rekening gebracht. Twee weken voor vertrek worden uw gegevens doorgegeven aan de receptie van de camping. Het is dan niet meer mogelijk om wijzigingen door te geven.

Voor- en naseizoen (met uitzondering van juli en augustus)

In het voor- en naseizoen is het op de camping rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet beschikbaar zijn en er werkzaamheden plaatsvinden i.v.m. veranderingen of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voorhand van op de hoogte brengen.

 

Toeristenbelasting

In Italië dient u toeristenbelasting te betalen. Op de reserveringspagina van het chalet leest u hier meer over.

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Casa Porlezza. Afwijkingen in de beschrijving van de accommodatie zijn mogelijk. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Pandemie

Mocht u bij een pandemie uitbraak (virus/natuurramp etc) de reservering willen annuleren dan is teruggave van de reeds gedaande betalingen helaas niet mogelijk.

 

Stroomgebruik

Het opladen van een elektrisch voertuig (auto,scooter,step enz) via de stroomvoorziening van het chalet is niet toegestaan! De stroomvoorziening is hier niet op berekend en dit kan dus gevaarlijk zijn.

Gebeurt dit toch dan worden de kosten voor het stroom en de eventuele schade altijd op u verhaald.

 

 

Boekingsvoorwaarden – Juni 2021